Akademia RodziceMalucha.pl to projekt skierowany do rodziców dzieci wieku 1-3 r. ż. W ramach Akademii organizowane są cykliczne konferencje w różnych miastach Polski, których celem jest wsparcie rodziców małych dzieci w procesie rozwoju i wychowania. Główną ideą projektu jest wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy rodzicami i ekspertami.

 

Podczas spotkań poruszane są zagadnienia dotyczące m.in. odżywiania dzieci – kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych, wspierania rozwoju psychoruchowego dziecka, sygnałów ostrzegawczych w rozwoju psychoruchowym, alergii u dzieci,  kształtowania samoświadomości ciała i jego granic, suplementacji, stomatologii dziecięcej, jak poskromić złośnika, czyli o emocjach i uczuciach, zasad bezpieczeństwa.

 

Projekt ten jest naturalnym rozszerzeniem działalności Akademii MamaPyta.pl, której działania skierowane są do kobiet w ciąży i młodych mam.